Dejavnost

Splavi (flosi)

Splavi so plovila, ki so sestavljeni iz medsebojno povezanih lesnih sortimentov (deblovine, desk ali tesanega lesa). Izdelava splava je odvisna od geoloških in hidroloških lastnosti reke, od vrste in oblike lesa, pa tudi od krajevnih navad. Narejeni so v obliki pravokotnika ali trapeza in se premikajo edinole z vodnim tokom, medtem ko se z vesli samo krmarijo. Manjši splavi (samci), so bili dolgi do 20 m, in sta jih vozila dva splavarja, večji splavi so bili dolgi tudi do 70 m in so jih vozili štirje splavarji ( dva spredaj, dva zadaj). Na enem splavu samcu je bilo tudi do 20 kubikov lesa. Splavi, ki so prihajali iz manjših v večje reke, so se povezovali v večje splave. «Mitrovčan« se je imenoval največji splav in je bil sestavljen in zvezan iz dvanajstih splavov samcev. 

Splavarski mojster (krmaniž - krmar)

Splavarski mojster, je bil najpomembnejši mož na splavu. Na mitrovškem splavu je veslal spredaj v levi riži pred kolibo (koliba je prostor na splavu, kjer so splavarji spali in imeli spravljeno hrano) in bil obenem tudi kuhar za vso posadko, ki je odslej jedla le na splavu. Drugi najpomembnejši mož na splavu mitrovčanu, je bil prednjek v desni riži, ki je nadomeščal krmaniža in poleg veslanja pomagal tudi pristajati ali prijemati. Zadnjek v levi riži je imel na skrbi veslanje in privezovanje splava pri pristajanju, ter je poleg veslanja pomival posodo in opravljal še kakšna druga dela.